Anketa v Roudnických novinách

07.03.2012 20:34

V březnovém čísle Roudnických novin najdete na titulní stránce anketu k Roudnickým farmářským trhům.

Anketa – Farmářský trh v našem městě

         Vážení spoluobčané, obracíme se na vás s krátkou anketou, která by měla zmapovat připomínky a podněty občanů k umístění farmářských trhů v lokalitě zadní části Husova náměstí. Nejedná se o klasický anketní lístek, ale rádi bychom znali váš názor. Vyskytly se určité anonymní reakce proti konání farmářských trhů, proto chceme oslovit tímto způsobem všechny občany. Než si otázky přečtete, dovolte nám v krátkosti představit záměr občanského sdružení Trhni se, o.s.:

 

Jak to bude na Husově náměstí vypadat?

 

            Naším cílem je, jednou za čtrnáct dní na sobotní dopoledne „vyklidit“ konec Husova náměstí od automobilů a dát prostor pěším. Na „Husáku“ proto, aby se oživila tato malebná část města, která byla již v minulosti ke společenským akcím využívána. Zde se mohou bez přítomnosti hlavního automobilového provozu potkávat sousedé, známí a přátelé. Nabízíme vám alternativní možnost nákupu zdravých i kvalitních potravin od regionálních a českých výrobců farmářského typu. Farmářské trhy mají i svou webovou stránku, kde najdete grafickou vizualizaci jak budou trhy vypadat: www.roudnicketrhy.cz

 

Kdy, kde, co a za jakých podmínek?

 

            Roudnické farmářské trhy se konají na pozemku Města Roudnice n. L., záměr a Pravidla pro pořádání trhů schválila Rada města na konci roku 2011. Trhy se řídí Tržním řádem, vypsali jsme pro vás několik důležitých bodů:

 

  • trhy se budou konat 1x za 14 dní vždy v sobotu dopoledne
  • první trh se uskuteční 21. dubna 2012
  • tržiště bude otevřeno pro nakupující od 8:00 do 12:00 hodin. Pro přijíždějící farmáře od 7:00 hod.
  • prodejci nesmí parkovat u stánků! Zboží si vybalí a vozidla přeparkují.
  • tržiště bude mít přibližně 15 mobilních skládacích dřevěných stánků s plachtami
  • prodejce je povinen udržovat svůj stánek a okolí v čistotě, dbát všech hygienických předpisů, která se vztahují pro potravinový prodej

           

Anketní otázky:
  1. Souhlasím/nesouhlasím s konáním Roudnických farmářských trhů na Husově náměstí.
  2. Jaký je váš důvod, proč s trhy nesouhlasíte nebo naopak farmářské trhy vítáte.
  3. Jsem/nejsem ochoten na sobotní dopoledne přeparkovat své vozidlo z konce Husova náměstí do jeho přední části.
  4. Jiné důvody, připomínky a podněty.

 

Kam zaslat odpověď?

Své odpovědi nám prosím posílejte na naši emailovou adresu: roudnicketrhy@seznam.cz

 

Děkujeme vám za váš čas. Pevně věříme, že vzájemně najdeme společnou cestu, aby Roudnické farmářské trhy byly přínosem pro všechny občany našeho města, ne komplikací.

 

Za Roudnické farmářské trhy: Svatka Jirmusová, Jaroslava Michalcová, Aleš Jirmus

—————

Zpět