Farmářské trhy mají svou asociaci. Členové budou certifikovat své prodejce

21.09.2012 08:30

Dlouho očekávaná Asociace, která by měla sdružovat odpovědné organizátory farmářských trhů, kteří budou dodržovat přísnější pravidla a pečlivěji vybírat své prodejce, je na světě! Ustavující výbor nové platformy pro založení Asociace farmářských trhů České republiky představují zakládající členové, respektovaní provozovatelé farmářských trhů.

 

Předmětem činnosti, hlavním posláním a cílem AFT je především:

 • podpora a kvalitativní rozvoj farmářských trhů v Česku
 • systematické informování veřejnosti o principech farmářských trhů
 • propagace farmářských trhů pořádaných členy AFT
 • informování provozovatelů farmářských trhů a členů AFT o právních předpisech v oblasti prodeje potravin
 • poradenství a vzdělávání členů AFT
 • jednání s dotčenými kontrolními orgány a orgány místní samosprávy a státní správy
 • podpora prodeje, kvalitních, tuzemských potravin
 • rozvoj kultury prodeje na farmářských trzích
 • právní pomoc a ochrana členů AFT například v případě jejich diskriminace v profesní oblasti apod.
 • spolupráce s ostatními organizacemi i jednotlivci, které mají společný zájem a mají blízko k principům a myšlenkám FT

 

Tisková konference k založení AFT - 21. 9. 2012 Praha farmářské tržiště Jiřák. Účastníci: náměstek ministra zemědělství Ing. Radek Braum, předseda ASZ Ing. Josef Stehlík, místostarosta MČ Praha 3 Mgr. Ondřej Rut, předsedkyně Trhni se, o.s. Svatava Jirmusová, předseda Envic, o.s. Tomáš Popp, předseda Archetyp, o.s. Jiří Sedláček. Foto: Jaroslava Michalcová

 

„V založení Asociace vidím významný přínos pro spotřebitele a jeho orientaci při nákupu na farmářských trzích. Zákazník bude mít jistotu o původu, kvalitě a bezpečnosti prodávaných potravin, a to je velmi důležité,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl.

 

AFT by měla pomoci organizátorům, kteří se do ní zapojí, provozovat kvalitnější trhy. Kvalitou rozumíme důsledný výběr prodejců, jasná a férová pravidla pro prodejce, vstřícný přístup ke kontrolním orgánům, dodržování právních předpisů souvisejících s prodejem potravin apod.

 

„Asociace je postavena na principech odrážejících naši představu o autentických farmářských trzích. Rádi bychom, aby nebyly farmářské trhy jen přechodnou spotřebitelskou horečkou. Neradi bychom, aby pracně získaná důvěra zákazníků ve farmářské trhy, byla narušena několika nepoctivými provozovateli a prodejci. Naším cílem je rozvoj farmářských trhů jako prostoru pro prodej kvalitních tuzemských potravin od menších zemědělských a zpracovatelských podniků, který napomáhá rozvoji českého venkova“, tvrdí Tomáš Popp, jeden ze zakládajících členů.

 

„Členové AFT budou muset dodržovat mnohem přísnější kodex AFT, než ten, který v roce 2011 vyhlásilo MZE. Budou muset také dodržovat podíl zahraničních potravin na trhu do 10% z celkového množství prodejních míst, pokud budou chtít být AFT členy. Členové budou moci (a mít zároveň za povinnost) označovat svá tržiště logem AFT a vyvěsit kodex AFT. Budou také samozřejmě požívat výhod, které jim AFT poskytne, a které jsou výše naznačeny“, říká Jiří Sedláček z Archetyp, o. s.

 

"Od založení AFT očekáváme certifikaci a značku kvality pro jednotlivé farmářské trhy, což napomůže zákazníkovi lépe se orientovat, rozpoznat kvalitu a získat důvěru. Dále zastřešení členů Asociace, vzájemnou spolupráci, sdílení informací, nabídnutí pomocné ruky, právní pomoci, podpory a propagace farmářských trhů. Pro nově vznikající farmářské trhy nabídka poradenství a pomoci jak udržet kvalitu a autenticitu farmářského trhu, vyhnout se překupníkům apod. Věříme, že vznik AFT přispěje k upevnění pozice farmářských trhů na spotřebitelském trhu", říká Svatava Jirmusová z Trhni se, o.s.

 

Tisková konference k založení AFT - 21. 9. 2012 Praha farmářské tržiště Jiřák. Předsedkyně Trhni se, o.s. Svatava Jirmusová, předseda Envic, o.s. Tomáš Popp. Foto: Jaroslava Michalcová

 

Zakládající členové:

 

Certifikace Farmářského trhu Jiřák a Náplavka v Praze 

Archetyp, provozující FT Jiřák a Náplavka bude certifikovat své farmáře a prodejce. Prověřeným bude udělovat razítko „Dobrý farmář, dobrý prodejce – prověřeno“. Archetyp vlastními silami objíždí farmy, monitoruje je, pořizuje tam fotografie a vše se chystá zveřejnit na našem webu, aby mimo jiné spotřebitelé, navštěvující FT, nabyli vyšší důvěry v prodejce na FT a zamezilo se spekulacím, že prodejci své zboží nakupují v obchodních řetězcích nebo velkoobchodech. Razítko je uděleno na max. dobu 6 měsíců, je platné pouze spolu s podpisem službu konajícího manažera farmářského tržiště a opatřeno datem. Certifikace by mohla být pak vzorem či inspirací pro členy založené AFT.

 

Identifikační cedulka označující prodejce na FT Náplavka a Jiřák

Kromě zveřejnění na webu Archetypu bude moci každý návštěvník FT spatřit cedulku formátu A3 prověřeného prodejce, kde bude mimo jiné uvedeno:

 • Identifikační číslo prodejce dle živnostenského zákona
 • jméno a příjmení a firmu prodejce
 • adresu dle sídla působení (podnikání), kraj a oblast
 • hlavní sortiment
 • případná ocenění jeho výrobků
 • mapku české republiky, kde je vyznačeno místo, kde je výroba soustředěna
 • zda je dotyčný prodejce výrobce (pěstitel, chovatel apod.) anebo autorizovaný prodejce
 • 4 kružnice, které slouží pro umístění razítka „Dobrý farmář/dobrý výrobce“, samolepky BIO, je li část zboží v certifikované BIO kvalitě, samolepky SISPO, je-li ovoce pěstováno v systému SISPO (více na www.sispo.cz), samolepky IPZ, je-li zelenina pěstována v systému IPZ (více na www.zelinarska-unie.cz)

 

Více informací o CERTIFIKACI poskytne:
Jiří Sedláček, Archetyp, o. s. – 774 453 153, jiri@ftpraha.cz

—————

Zpět