Jak bude farmářské tržiště vypadat?

13.02.2012 16:26

Rádi bychom vám představili grafické zobrazení vize Roudnických farmářských trhů. Vizualizaci zpracoval Ing. arch. Petr Janoš, kterému tímto velmi děkujeme. Ukázka se stala přílohou a součástí Pravidel pro pořádání farmářských trhů v Roudnici n. L., které ke konci roku 2011 schválila Rada města Roudnice n. L.

Pohled na Husovo náměstí tzv. z vrtulníku s možnými variantami rozmístění stánků.

Plocha, která bude pro potřeby Roudnických farmářských trhů vyčleněna pro organizování tržiště.

Fotografie a grafické zpracování: Ing. arch. Dott. Ing. Petr Janoš

—————

Zpět