Jak vznikly webové stránky Roudnických farmářských trhů?

09.01.2012 16:10

Webové stránky Roudnických farmářských trhů, jsme si vytvořili sami, vlastními silami. V blogu občanského sdružení Trhnise, o.s. najdete celý článek o tom, jak stránky vznikly.

Poděkování patří Monice Legnerové, která nám pro grafické účely poskytla její fotografii obilného pole s horou Říp. Děkujeme!

—————

Zpět