Seminář Prodej ze dvora

10.03.2012 17:16

Navázali jsme spolupráci s Asociací soukromých zemědělců a počátkem měsíce března jsme se v Litoměřicích účastnili semináře "Jak na prodej ze dvora". Měli jsme možnost osobně se setkat s farmáři a pozvat je na farmářské trhy do Roudnice n. L. Seminář byl přínosem jak pro farmáře, tak pro nás. Seznámili jsme se s legislativou a podmínkami prodeje na farmářském trhu od 1. 1. 2012. Jak prodej ze dvora, tak prodej na tržnici má svá jasná pravidla, která je třeba dodržovat.

Školení bylo přehledně rozděleno na tyto části:

1) Tvorba legislativy (legislativa Evropské unie, legislativa České republiky)

2) Schvalování a registrace výrobců potravin živočišného původu (legislativa, registrace, schválení, výjimky, žádost, provozní a sanitační řád)

3) Prodej malého množství vlastních produktů („prodej ze dvora“)

4) Provozování maloobchodu s výrobou potravin živočišného původu

5) Výroba potravin živočišného původu s výjimkou maloobchodu (malé jatky)

6) Farmářské trhy

7) Domácí porážka skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu

  

Ze získaných informací jsme pro farmáře sestavili souhrn toho nejdůležitějšího co je pro prodej na farmářském tržišti potřeba vědět. Za nejdůležitější považujeme téma Prodej na farmářském trhu bez registrace, které je vhodné pro menší pěstitele a chovatele.

Foto: Svatka Jirmusová

—————

Zpět