Sponzorství

Zapojit se a pomoci nám mohou firmy a dárci:

  • s vybavením farmářského tržiště (stolky a židle na posezení u hudebního vystoupení apod.)
  • s vybavením dětského koutku a výtvarné dílny
  • výrobou reklamních banerů
  • tiskem propagačních materiálů
  • firemním dobrovolnictvím

Nabízíme Vám:

  • reklamu a poděkování na našem webu
  • zviditelnění a reklamu Vaší firmy v propagačních materiálech - plakáty, letáčky, v médiích - noviny, rozhlas a regionální televize
  • přímou reklamu na Roudnickém farmářském trhu.

Podpořili nás: