Prodávejte s námi

Pokud se rozhodnete prodávat na Roudnického farmářského trhu, předem děkujeme za Vaši důvěru, a budeme se těšit na spolupráci s Vámi.

Nabízíme Vám:

 • stálé prodejní místo a trvalý odbyt pro vaše produkty
 • své produkty můžete prodávat bez prostředníků přímo spotřebiteli za lepší cenu
 • rádi bychom umožnili drobný prodej ovoce a zeleniny, tzv. přebytky z vašich zahrádek
 • propagaci a reklamu v našich tiskových materiálech, regionálním tisku, na webových stránkách: Roudnických farmářských trhů, na stránkách Nalok.cz - centrální databáze všech farmářských trhů a prodejců, na webu Města Roudnice n. L.
 • k pronájmu prodejní místo cca 6 m2, dále prodejní stánek - dřevěný skládací s plachtou, pokud nemáte vlastní

Cena za pronájem místa v roce 2014:

Poplatek bude od prodejců vybírán správcen tržiště na místě v den konání farmářského trhu

 • za vlastní stánek 350 Kč
 • za stánek pořadatele včetně montáže 450 Kč

Příplatek za elektrický proud 50 Kč

Kontaktní telefon:

Správce farmářského tržiště - Anežka Brodská Vyšínská

e-mail: roudnicketrhy(zavináč)seznam.cz

předsedkyně sdružení - Svatava Jirmusová

mobil: 778 062 196

e-mail: trhnise(zavináč)seznam.cz

Přihláška na rok 2015

Ke stažení zde: prihlaska2015-RFT.doc (316928)

Na Roudnickém farmářském trhu se může prodávat:

Ovoce a zelenina z místní a regionální oblasti. Výrobky a produkty provovýroby. Výpěstky a produkty místních pěstitelů, chovatelů, zemědělců a výrobců. Řemeslné a ručně vyráběné výrobky související s tradicí (košíkářství, tkaní, kovářství, řezbářství a ruční výroba). Přesnou definici najdete v Kodexu farmářských trhů.

Veterinární minimum pro farmářské trhy Státní veterinární správy:

1. Chovatelé mohou prodávat produkty zvířat z vlastního chovu, které nebyly získány ve schváleném a registrovaném, popřípadě jen registrovaném výrobním podniku a to za těchto podmínek:

 • maso z drůbeže a králíků (musí být vykucháno, u králíků nesmí být oddělená hlava) maximálně z 10 kusů týdně, maso musí být uloženo při teplotě maximálně 4 °C. Maso musí být čitelně označeno nápisem „Maso není veterinárně vyšetřeno – určeno po tepelné úpravě ke spotřebě v domácnosti spotřebitele“,
 • syrové mléko a smetanu pomocí prodejního automatu (automat musí být registrován u KVS),
 • čerstvá, prosvícená a označená vejce s uvedením jména a adresy chovatele v maximálním množství 60 kusů jednomu konečnému spotřebiteli,
 • včelí produkty od včelstev ze stanovišť ve stejném kraji jako trh, označené jménem, příjmením a adresou chovatele a u medu druhem a množstvím,
 • živé ryby (usmrcování a další opracování ryb musí být nahlášeno příslušné KVS 7 dní předem).

2. Je nepřípustné prodávat maso z domácí porážky provedené v hospodářství (mimo drůbeže a králíků) a výrobky z tohoto     masa.

3. Ostatní prodejci potravin a surovin živočišného původu musí zajistit, aby jimi prodávané potraviny a suroviny byly získány ve         schváleném a registrovaném, popřípadě jen registrovaném podniku. Jejich povinností je udržovat je při stanovených             teplotách. Prodejce je povinen tuto teplotu kontrolovat.

 • 7 °C pro maso vepřové, hovězí, skopové a velké zvěře,
 • 4 °C pro maso drůbeže, králíků a drobné zvěře,
 • 3 °C pro vnitřnosti,
 • 5 – 18 °C pro vejce (nekolísavá teplota),
 • 4 – 8 °C pro mléčné výrobky jiné než UHT, sterilované a sušené,
 • 0 °C pro čerstvé chlazené ryby (teplota tajícího ledu),
 • Ostatní výrobky musí být uloženy při teplotách stanovených výrobcem.

4. Pro potraviny podle bodu 3 musí být k dispozici viditelná informace o jejím názvu, množství a datu použitelnosti nebo datu  minimální trvanlivosti. Prodávající musí být vždy schopen na místě doložit původ produktů.

5. Označení „domácí“ v názvu potraviny je nepřípustné.

6. Prodávat potraviny s prošlou dobou použitelnosti je nepřípustné.

7. Potraviny musí být po celou dobu uvádění do oběhu chráněny před jakoukoli kontaminací a před přímým vlivem klimatických podmínek.

8. Všechny předměty a zařízení, které přicházejí přímo do styku s potravinami, musí být čisté a nesmí představovat nebezpečí kontaminace, dopravní prostředky a nádoby používané pro přepravu potravin musí být udržovány v čistotě a v dobrém stavu.

9. Osoby manipulující s potravinami musí dodržovat požadavky na osobní hygienu a musí nosit čistý oděv, při prodeji nebalených  potravin, zejména masa, musí být k dispozici zdroj pitné vody k mytí rukou.

10. Potravinářské a jiné odpady musí být z prostor, kde se nacházejí potraviny, co nejrychleji odstraňovány, aby nedocházelo k jejich hromadění, a nesmí představovat přímý ani nepřímý zdroj kontaminace.

Zdroj: MVDr. Jan Váňa, Státní veterinární správa