Chci prodávat na farmářském trhu a registraci nemám

Ano i tato možnost existuje, pokud splňujete určené podmínky a limity

Prodej malého množství produktů z provýroby a malého množství potravin živočisného původu je možný. U jednotlivého sortimentu za těchto podmínek:

Vejce

Chovatel může prodávat na farmářském trhu nebalená čerstvá vejce konečnému spotřebiteli:

 • nejpoději do 21 dnů po snášce, přičemž doba minimální trvanlivosti vajec je 28 dnů od data snášky
 • za malé množství vajec pro farmářský trh se považuje 60 vajec pro jednoho spotřebitele
 • vejce nemusí být značena kódem producenta, pokud má méně jak 50 nosnic
 • vejce musí být skladována a prodávána při teplotě od plus 5 C do plus 18 C, teplota nesmí kolísat
 • malé množství nebalených čerstvých vajec lze prodávat bez registrace u KVS

Pokud je limit nosnic či limit prodeje vajec jednomu spotřebiteli překročen, musíte mít registraci u KVS a SZPI.

Med

Včelí produkty mohou být prodávány konečnému spotřebiteli chovatelem, jestliže pocházejí z jeho vlastního včelstva.

 • med, propolis a mateří kašička musí pocházet ze zdravého včelstva
 • med musí být skladován v obalech, které splňují požadavky na obaly pro potraviny živočisného původu
 • med nesmí být vystavován přímému slunečnímu záření
 • malé množství medu povolené prodávat na tržnici bez povolení KVS je stanoveno do limitu 2 tuny ročně. Tento med však nesmí být uváděn do oběhu a stanoviště včel musí být v místě.

Med musí být řádně označen:

 • jménem, příjmením chovatele, adresou bydliště
 • druhem medu podle původu
 • množstvím
 • datem minimální trvanlivosti

Živé ryby

Z vlastního chovu může chovatel prodávat malé množství živých ryb a jiných živočichů pocházejících z akvakultury, ale usmrcování a další opracování ryb musí být nahlášeno příslušné KVS 7 dní předem. KVS zde kontroluje i nakládání s odpady z usmrcených ryb.

 • malé množství ryb odpovídá obvyklé denní spotřebě v domácnosti daného spotřebitele

Maso z drůbeže a králíků

 • musí být vykucháno
 • u králíků nesmí být oddělena hlava
 • maximálně povolený limit prodeje je 10 kusů týdně
 • maso musí být uloženo při teplotě maximálně 4 C
 • musí být označeno nápisem "Maso není veterinárně vyšetřeno - určeno po tepelné úpravě ke spotřebě v domácnosti spotřebitele"

Syrové mléko a smetana

Na farmářském trhu se mléko a smetana mohou od prvovýrobců prodávat pouze z mléčných automatů.

 • mléčný automat musí mít souhlas KVS

Na co si dát pozor!

1. Na farmářském trhu je nepřípustné prodávat maso z domácí porážky provedené v hospodářství (mimo drůbeže a králíků) a výrobky z tohoto masa.

 

2. Označení "domácí" v názvu potraviny je nepřípustné.

 

3. Všichni prodejci (i registrovaní) potravin musí udržovat produkty při stanovených teplotách.

 • 7 C pro maso vepřové, hovězí, skopové a velké zvěře
 • 4 C pro maso drůbeže, králíků a drobné zvěře
 • 3 C pro vnitřnosti
 • 5 - 18 C pro vejce (nekolísavá teplota)
 • 4 - 8 C pro mléčné výrobkyjiné než UHT, sterilované a sušené
 • 0 C pro čerstvé chlazené ryby (teplota tajícího ledu)
 • ostatní výrobky musí být uloženy při teplotách stanovených výrobcem

 

4. Pro potraviny bodu 3 musí být k dispozici viditelná informace:

 • název
 • množství
 • datum použitelnosti
 • datum minimální trvanlivosti
 • prodávající musí být vždy schopen na místě doložit původ produktů

 

5. Potraviny musí být po celou dobu prodeje chráněny před kontaminací a přímým vlivem klimatických podmínek.

 

6. Všechny předměty a zařízení, které přicházejí do styku s potravinami, musí být čisté a nesmí představovat nebezpečí kontaminace. Dopravní prostředky a nádoby používané pro přepravu potravin musí být udržovány v čistotě a v dobrém stavu.

 

7. Osoby manipulující s potravinami musí dodržovat požadavky na osobní hygienu a musí nosit čistý oděv, při prodeji nebalených potravin, zejména syrového masa, musí být k dispozici zdroj pitné vody k mytí rukou.

 

8. Potravinářské a jiné odpady musí z prostor, kde se nacházejí potraviny, co nejrychleji odstraňovány, aby nedocházelo k jejich hromadění, a nesmí představovat přímý nebo nepřímý zdroj kontaminace.

Zdroj: Průvodce sedláka veterinární hygienickou legislativou, vydala ASZ