Doporučující rady pro farmáře

Pokud s prodejem ovoce, zeleniny, vlastních produktů a výpěstků začínáte, sestavili jsme pro Vás doporučující souhrn důležitých informací, které by Vám měly pomoci začít s prodejem na farmářském trhu po legislativní stránce. Budeme rádi, pokud tyto informace pomohou zkvalitnit prodej i dalším farmářům, kteří se rozhodují k nám do Roudnice n. L. přijet.

Organizátoři Roudnických farmářských trhů nebudou oprávnění a registraci po farmářích (prodejcích) vyžadovat, ale prodejce sám by měl být schopen je předložit při kontrole SZPI.

Každý, kdo prodává jakékoliv potraviny má základní povinnost:

 • mít živnostenské oprávnění
 • být registrovaný u Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI)
 • přihlášen u příslušné Krajské veterinární správy (SVS, Inspektorát Litoměřice) v případě potravin živočišného původu.

Zahájení činnosti:

1. Registrace u SZPI

SZPI kontroluje výrobu pouze u potravin jiného než živočišného původu. Výroba a prodej potravin se považuje za provozování potravinářského podniku. "Potravinářským podnikem" se rozumí veřejný nebo soukromý podnik, ziskový nebo neziskový, který vykonává činnost související s jakoukoli fází výroby, zpracování a distribuce potravin.

Registrace - má formu ohlašovací povinnosti. Na stránkách SZPI si stáhnete a vyplníte formulář Oznámení provozovatele potravinářského podniku o zahájení výkonu předmětu činnostiVyplněný formulář se zasílá územně příslušnému inspektorátu v místě sídla Vaší firmy.

Podrobnější informace včetně znění zákonů najdete na stránkách SZPI - Dotazy podnikatelů.

2. Registrace u SVS

Dozor nad výrobou potravin živočišného původu je plně v kompetenci Státní veterinární správy ČR.

Krajská veterinární správa (KVS) dozoruje trhy konané na místě schváleném obcí, jejichž konání bylo obcí povoleno a příslušná KVS schválila provozovateli tržní řád, nebyl-li vydán formou nařízení obce.

Registrace - všechny druhy žádostí související s prodejem a provozem Vaší činnosti najdete zde.

Registraci nemám a rád bych na farmářském trhu prodával/a:

Navštivte stránku Prodej na trhu bez registrace, protože i tato možnost existuje.

Dotaz z praxe:

Na co klade SZPI při zahájení a průběhu farmářských trhů největší důraz, případně na co si má dát prodávající pozor?

Pokud prodáváte, nebo chcete prodávat potraviny na farmářských trzích, pak je nezbytné kromě požadavků na bezpečnost a jakost potravin dodržovat tyto zásady:

 1. Nebalené potraviny chránit před prachem, dotykem se zemí, kontaktem s kupujícími (ti nesmí na nabízené potraviny sahat, kýchat, kašlat…), kontaktem s rukama prodejce (ideální je s nebalenými potravinami manipulovat podávacími kleštěmi nebo s použitím jednorázových rukavic).
 2. Plochy stánku, na které jsou kladeny potraviny, musí být omyvatelné a udržovány v čistotě.
 3. Potraviny vyžadující chlazení (maso, masné a mléčné výrobky, sýry, mléko, čerstvé šťávy, rybí výrobky, cukrářské výrobky apod.), uchovávat v chladícím zařízení.
 4. Mít přístup k sociálnímu zařízení.
 5. Při prodeji nebalených potravin, u nichž případně dochází i k dělení, mít zajištěnu pitnou vodu, dle potřeby i teplou vodu, pokud nebude vyřešena očista nářadí a rukou jiným vhodným způsobem.

Povinností je samozřejmě víc. Prodávající má možnost kontaktovat příslušný inspektorát podle místa prodeje, kde mu pověření pracovníci rádi poradí co zlepšit. Kontakty na jednotlivé inspektoráty najdete zde.

Pokud budete vzhledem k nabízeným potravinám spadat pod dozorové kompetence Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI), měli byste se u ní registrovat. Registrační formulář je k dispozici např. na internetových stránkách www.szpi.gov.cz v sekci dokumenty ke stažení („Oznámení provozovatele potravinářského podniku“). Dozorové kompetence při kontrole potravin nabízených na „Farmářských trzích“ má SZPI a Státní veterinární správa ČR (SVS).

Dozorové kompetence jsou rozděleny takto:

 • potraviny rostlinného původu prodávané na schválených i neschválených tržištích – SZPI,
 • potraviny živočišného původu nezpracované a prodávané na schválených i neschválených tržištích – např. ryby, čerstvé maso, med – SVS,
 • potraviny živočišného původu zpracované, prodávané na trhu, stánku, tržním místě (pokud tedy nejsou schválené SVS ) – SZPI
 • u potravin živočišného původu zpracovaných na schválené tržnici či tržišti – SVS.

Zdroj: SZPI