Jaký sortiment můžete na našem farmářském trhu nakoupit?

Na tržišti se prodávají výhradně výrobky z farem, ale i výpěstky od drobných zemědělců, pěstitelů, sedláků a z chovů, pocházející z prvovýroby. Potravinové výrobky a produkty od místních, ale i lokálních výrobců.

Sezónní čerstvou zeleninu, ovoce, hlívu ústřičnou, žampiony. Řezané  květiny, sadbu a sazenice, sušené a vázané dekorace z květin. Z potravin: mléčné výrobky z kravského, kozího a ovčího mléka, sýry, mléko, máslo. Med a včelí produkty, pečivo, koření a káva. Mošty a ovocné šťávy, houby, pečivo, perníčky, sušená ovoce a zelenina. Na trzích jsou v menší míře zastoupeny i řemeslně tradiční výrobky související s vařením a zemědělskou výrobou - pletené košíky, keramika, dřevěné náčiní do kuchyně od místních výrobců.

Proč Roudnické farmářské trhy?

Žijeme na Podřipsku. Samotná hora Říp je symbolem úrodné české krajiny, který má jistě co nabídnout. Pracuje a žije zde nespočet drobných zemědělců, pěstitelů, chovatelů, farmářů i zahrádkářů. Roudnice nad Labem je centrum Podřipska, je to hojně navštěvované město s velkou spádovou oblastí okolních obcí. Farmářské trhy by tuto oblast vzájemně provázaly a oživily zaniklé komunikační cesty.

Farmářský trh také přitáhne do města prodejce a spotřebitele z okolních míst, kteří nakoupí nejen na trhu, ale podpoří i cestovní, turistický ruch, využijí služeb, které jim naše město nabízí.

Zájem ze strany nakupujících po kvalitních, místních potravinách a výpěstcích je zřejmý. Poptávku po zelenině a ovoci je možné zaznamenat již v současné době u skromných stánků v centru našeho města. Občané si určitě zaslouží důstojnější místo pro tento druh prodeje, širší sortiment a kvalitní místní produkty.

Farmářské tržiště na Husově náměstí

Foto: Svatava Jirmusová

Zdůvodnění farmářských trhů

Farmářské trhy v posledních letech získaly na své oblíbenosti. Lidé přicházejí pro čerstvé ovoce, zeleninu i další lokální produkty a potraviny. Popularita ale není jediný důvod, proč obnovit tradici farmářských trhů.

Kvalitní a zdravé potraviny z místních zdrojů

Plodiny, které pocházejí z místních zdrojů jsou sklízeny čerstvé, obvykle do 24 hod. před prodejem. Čím je kratší cesta od farmáře na stůl spotřebitele, tím je větší záruka čerstvosti. Dovozové potraviny naopak musejí být dopravovány v kamionech a uskladňovány ve velkoskladech, kde teprve dozrávají. Dopravování potravin na dlouhé vzdálenosti naopak zvyšuje znečištění vzduchu. Navíc v každém klimatu roste přirozeně taková strava, která je člověku přirozená.

Každý farmář, pěstitel nebo chovatel je pro zákazníka zárukou kvality. Rodinné farmy z regionu nezůstávají v anonymitě a berou odpovědnost k zákazníkovi vážně. Zákazníkovi tak předkládá svůj vlastní produkt "s příběhem". Kvalitu kontroluje Státní veterinární správou ČR, Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

Podpora místní ekonomiky

Výkupní ceny, které získá zemědělec za své produkty ve velkoskladu jsou velmi nízké – sotva stačí na pokrytí nákladů pěstitele. Místní farmáři, kteří prodávají své produkty přímo spotřebiteli, nevyužívají prostředníky a mohou tak za své výrobky získat vyšší cenu. Pomáhá se tak rodinám a zemědělcům v jejich dalším obhospodařování jejich půdy. Peníze zůstávají déle v regionu a navíc - úspěšná tržnice vytvoří nová pracovní místa.

Trhy pomáhají vytvářet společenství

Přímý nákup od zemědělce podporuje místní obchod. Dochází k obnovení tradičního propojení mezi zákazníkem a prodávajícím - zemědělcem. Tržnice byla vždy záležitostí společenskou, kde se potkávají a seznamují občané města. Farmářské trhy oživují městská prostranství a centra města. Naopak v supermarketech a velkých obchodech dochází k odcizení.

Vrací život do krajiny

Pokud zemědělec dostane za své produkty zaplaceno od místních lidí, nebude mít potřebu zemědělskou půdu prodat pro zástavbu. Farmy obklopují pole, louky, lesy, potoky a rybníky, to vše poskytuje dobré životní podmínky pro divoká zvířata.

Místní produkty jsou investicí do budoucnosti

Zakoupení produktů od místních zemědělců napomáhá udržovat sílu a charakter regionu, místa pro naše děti a pro budoucnost.

Podpora biologické rozmanitosti

Pro průmyslové zemědělství jsou důležité vlastnosti plodin jako: schopnost dozrát najednou, odolnost vůči sklízecím a balícím metodám a dlouhodobému skladování v regálech. To je důvod, proč se ve velkovýrobě používá pouze omezený počet druhů plodin. Je to také důvod, proč se naše plodiny stávají náchylnější k nemocem a nepřízni počasí. Naproti tomu farmy často pěstují různé druhy a odrůdy plodin, aby zajistily více druhů produktů v pěstitelské sezoně a tu nejlepší chuť.

Zdroj: Hnutí DUHA