Pravidla prodeje - Tržní řád

Účast na bleším trhu uzavírá prodejce s pořadatelem automaticky smlouvu o zprostředkování prodejního místa. Přílohou této smlouvy jsou následující stručná pravidla Blešího trhu. Jsou přílohou i v případě, že nejsou v písemné formě přiloženy ke smlouvě. Tržní řád je vždy řádně veřejně vyvěšen přímo na bleším trhu.

Pravidla neobsahují žádné kličky ani pasti, jejich dodržování má zaručit pohodovou atmosféru a zachování klasického rázu blešího trhu. Je nutné je dodržovat, pokud jste se rozhodl/a prodávat na bleším trhu.

1. Témata blešího trhu

Bleší trh může mít své téma - zaměření a budeme rádi, když prodávající budou tyto témata jednotlivých trhů dodržovat. Zejména pak prodej povolených použitých předmětů.

2. Vyřazení z prodeje

Pořadatel si vyhrazuje právo věci k prodeji, které neodpovídají výrazně tématu a nevystihují ho, takové předměty z prodeje okamžitě vyřadit. Při neuposlechnutí bude pozdržena kauce a účast prodávajícího na dalších trzích pozastavena.

3. Organizace prodejního místa

 • Prodejní místo na dvorku vždy určuje a přiděluje pořadatel.
 • Toto prodejní místo se musí dodržovat, vyčnívající prodejní exponáty se bohužel musí z bezpečnostního hlediska (průchodnost, případ nebezpečí) na vyzvání pořadatele uklidit.
 • Výběr prodejního místa se koná způsobem kdo dříve přijde.
 • Prodejce přichází na místo blešího trhu nejpozději do 7:45 hodin.

4. Prodávající

 • Prodávajícími na bleším trhu jsou zejména fyzické osoby z Roudnice nad Labem, spádových obcí a blízkého okolí. Fyzické osoby nemusí vydávat doklad o zaplacení.
 • Profesionální prodejci na bleší trh nebudou vpuštěni. Bleší trh je určen pro sousedský typ prodeje použitých věcí z domácnosti.
 • V případě neuposlechnutí má pořadatel právo přizvat pomoc Městské policie.

5. Začátek a konec

Začátek blešího trhu je stanoven na 8:00 hod a konec na 12:00 hod. V den akce je možno obsadit prodejní místa od 7:00 hod a nejpozději do 8:00 hod. Jiná instalace není přípustná. Po ukončení trhu je nutno prodejní místo vyklidit nejpozději do 12:30 hod.

6. Pořádek a čistota

Po ukončení prodeje je prodejce povinen na vlastním prodejním místě odstranit odpadky a v případě znečistění např. zamést. Z důvodů zaručení pořádku a dodržování pravidel má pořadatel právo před začátkem požadovat tzv. Pořádkovou a jistinnou kauci Blešího trhu. 

7. Pořádková a jistinná kauce

Kauce je stanovena na 100 Kč za jednoho prodejce. Kauce bude vrácena pořadatelem tentýž den po skončení trhu, ale až po opuštění prodejního místa v uklizeném stavu bez zjevných nečistot a poškození a v případě neporušení těchto pravidel a Tržního řádu. V případě vážného poškození veřejné plochy prodejcem se tímto nevylučuje další náhrada škody vůči pořadateli.

8. Poplatek na prodejní místo

Poplatek za prodejní místo je stanoven ve výši 50 Kč za prodejní plochu ve výměře 2 x 1 metr pro jednoho prodejce. Pokud prodávající své zboží rozloží na větší plochu, poplatek je zvyšuje. Poplatek za prodejní místo se vybírá na stánku pořadatele v den konání blešího trhu hned ráno před prodejem a současně s pořádkovou kaucí.

9. Nepřípustné věci pro prodej na bleším trhu

Zboží označené jako nepřípustné není možno na bleším trhu prodávat a jeho prodej může být důvodem k propadnutí kauce i poplatku za prodejní místo prodávajícího ve prospěch pořadatele a v takovém případě má pořadatel právo vyzvat prodávajícího k okamžitému opuštění prostoru blešího trhu. V případě neuposlechnutí má pořadatel právo přizvat pomoc Městské policie.

Na bleším trhu se nesmí prodávat:
 • nové předměty a věci
 • erotické produkty a pomůcky, pornografická zobrazení a produkty
 • alkohol, tabák a produkty z nich
 • cukrovinky a veškeré potraviny, koření, ochucovadla
 • filmy, DVD a CD nosiče
 • zbraně a pyrotechnické produkty
 • oděvy, oblečení a obuv pouze se svolením pořadatele
 • dětské oblečení a obuv pouze se svolení pořadatele
 • léčiva a výživové doplňky, sportovní výživa
 • kosmetika a parfémy
 • květiny, ovoce a zeleninu
 • elektronika, mobilní telefony
 • velké domácí a jiné spotřebiče (lednice, pračky atd.)
 • stavebniny
 • nářadí
 • barvy, laky, oleje, rozpouštědla a tlakové nádoby
 • jedy, omamné a radioaktivní látky
 • živá zvířata nebo jejich části a krmivo pro zvířata
 • rozměrný a velký nábytek
 • motorová vozidla a jejich díly
 • dárkové poukazy, zájezdy
 • zboží nové povahy s tím, že posouzení je samozřejmě na pořadateli
 • produkty, které jsou v rozporu s celními nařízeními nebo porušují práva třetích osob (autorská práva, patenty, ochranné značky, majetková práva atd.)
 • finanční produkty, hypotéky, pojištění a stavební spoření
 • veškeré materiály organizací velebující násilí nebo rasistické a nacistické smýšlení nebo jiné nedemokratické principy

 

Také nepřipustíme jakoukoliv politickou, produktovou nebo náboženskou propagandu. Také ampliony a podobné pomocníky prodeje z důvodů umístění uprostřed obytné čtvrti nemůžeme připustit. Doufáme, že chápete přísné dodržování těchto pravidel z naší strany s případnou pomocí městské policie s tím, že porušení může mít za důsledek případné vyloučení z prodeje a propadnutí pořádkové a jistinné kauce.

10. Přípustné věci k prodeji na bleším trhu

Na bleším trhu se mohou prodávat pouze:
 • použité předměty z domácností
 • porcelán a dekorativní keramika
 • sklo
 • drobný nábytek a zařízení bytu
 • osvětlení a svítidla
 • vybavení do kuchyně
 • obrazy
 • starožitnosti
 • sběratelské předměty: pohlednice, mince, staré fotografie, známky
 • knihy, časopisy a staré tiskoviny, učebnice, mapy
 • použitá bižuterie a šperky
 • módní doplňky – kabelky, tašky, pásky, klobouky
 • sportovní a rybářské potřeby a náčiní

Pořadatel bleších trhů si vyhrazuje tento seznam doplnit, při speciálních tématických bleších trzích.

11. Doprava a parkování

Dovoz věcí a ohleduplný vjezd na Husovo náměstí je povolen podle pokynů pořadatele a to jen pro dobu nezbytně potřebnou k vyložení a naložení zboží ráno nejpozději od 7:00 do 7:45 hod a po skončení blešího trhu nejdříve ve 12:00 hod.

Vozidla nesmí nijak bránit průběhu farmářského trhu a příjezdu farmářů na trh, který se koná současně s bleším trhem.

Parkování není na bleším trhu povoleno. Zaparkovaná auta budou policií pokutována nebo na náklady majitele vozu odtažena. Parkování je povoleno jen na všeobecně povolených parkovacích místech na Karlově náměstí.

12. Ostatní

 • Počasí:

Trh se koná za každého počasí. Pořadatel si ale vyhrazuje v případě velmi špatného počasí nebo malé účasti trhovců bleší trh odvolat nejpozději v okamžiku oficiální začátku.

 • Způsobené škody:

Jakékoliv nároky za případné vzniklé škody prodejce, ušlé zisky nebo jiné případné nároky jsou vůči pořadateli vyloučené.

Prodejce je zodpovědný za všechny škody, které sám nebo jeho pomocníci zaviní. Prodejní místo je předáno k dispozici ve stavu převzatém, veškeré nároky vůči pořadateli jsou tímto vyloučeny. Tyto pravidla tvoří automaticky přílohu k Potvrzení o zaplaceném prodejním místě na bleším trhu a prodejce je svou účastí na trhu povinen dodržovat.